Sell Triflumuron

no image
triflumuron 97%TC, 25%WP, 20%SC