Sell VCD/DVD/CD Laser Pickup

no image You May Also Be Interested In: cd pickup dvd cd laser pickup dvd laser dvd laser pickup laser pickup
SONY:
KSM-213CCM
KSM-213CDM
KSM-213QCS
KSM-213CJM
KSM-900AAA
KHM-310AAA
KHM-310AHC
SANYO:
T3CN
DV34
SAMSUNG:
B31
B33
B35
Minimum Order Quantity
1000
Terms of Sale
FOB HK