Sell intramedullary nail

intramedullary nail
Femur flat aperture Intramedullary Nail:
8X280 8X300 8X320 8X340 8X360 8X400 8X420

9X280 9X300 9X320 9X340 9X360 9X380 9X400 9X420

10X300 10X320 10X340 10X360 10X380 10X400 10X420

11X320 11X340 11X360 11X380 11X400 11X420

Femur Condyle Intramedullary Nail :
9X185 9X210 9X260 9X285 9X310 9X335 9X360


10X185 10X210 10X260 10X285 10X310 10X335 10X360


11X185 11X210 11X260 11X285 11X310 11X335 11X360

Femur Near End Intramedullary Nail:
9X185 9X210 9X235 9X260 9X285 9X310

10X185 10X210 10X235 10X260 10X285 10X310

11X185 11X210 11X235 11X260 11X285 11X310

12X185 12X210 12X235 12X260 12X285 12X310

Femur Oblique Aperture (Reconstruction) Intramedullary Nail(Left/Right) :
8X280 8X300
9X280 9X300 9X320 9X340 9X360 9X380 9X400 9X420


10X300 10X320 10X340 10X360 10X380 10X400 10X420

11X320 11X340 11X360 11X380 11X400 11X420

Tibia Intramedullary Nail:
8X240 8X260 8X280 8X300 8X320 8X340

9X240 9X260 9X280 9X300 9X320 9X340

10X240 10X260 10X280 10X300 10X320 10X340

11X240 11X260 11X280 11X300 11X320 11X340