Sell pharmaceutical intermediate

no image You May Also Be Interested In: dichloride
Nanjing University of Technology offers:

diazoacridine; 3-aminopyrazole; phenylbenzoyldiazomethane; 9-fluorenehydrazone; 9-diazofluorene; 3-amino-4-carbethyloxypyrazole; 5-amino-1-(2-hydroxyethyl) pyrazole; 1,2-Bis(4-formylphenyl) ethane; 4,4'-dicyanostilbene dimethyl; 2,5-thiophenedicarboxylate;1, 4-naphthoquinone-2-sulfonc acid sodium salt; 2,2,2-trichloroethanol; Diphenyldrazomethane; [N-(chloromethylene) -N-methyl]-methanamminium chloride; Mercurous trifluoroacetate(Mercuric trifluoroacetate) ; N-cyanoimido-S, S-dimethyl-dithiocarbonate; 2-Cyano-3-ethoxy-2-proenoic acid ethyl ester; Ethyl (Ethoxymethylene) Cyanoacetate; Ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate; Ethyl (Ethoxymethylene) Cyanoacetate; Cis-1,2-Cyclohexanedicarboxylic Anhydride ;2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride;2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride;2,6-Pyridinedicarboxylic acid chloride