Sell yarns

no image
1. COTTON 100% YARN
2. Rm/C 55/45,
3. L/C 55/45
4. W/L 45/55
5. R/C 60/40
6. C/R 60/40
7. JC/A 45/55
8. W/A 10/90
9. W/A 30/70
10. T/C
11. CVC
Minimum Order Quantity
1TON